2020 was het jaar waarin ik...

2020 was het jaar waarin ik...

Een keuze maakte die ik nooit had gedacht te zullen maken, in alle geheim
...plots een logistiek netwerk voor mondmaskers was aan het runnen
...mijn collega's pas ├ęcht zag floreren toen ik - bewust - uit de weg ging staan
...de handrem afzette qua schrijven en een vrijheid vond die zo bijzonder voelt
...een onwaarschijnlijke wildwaterbaan meemaakte in de liefde, nog meer dan anders
...tegelijk zo weinig mensen heb gezien en me nog nooit zo verbonden heb gevoeld
...mijn vrienden, vriendinnen, familie en petekind in nog mooier licht ben gaan zien
...nog nooit zoveel gehuild heb bij muziek, maar zo weinig om mezelf
...zoveel dingen over mezelf leerde kennen, als een sleutelbos voor mijn eigen zijn, voor zovele oude mysteries
...jullie met zoveel moeiteloos gemak graag heb gezien, lieve vrienden

x

- TG