Brief aan de CEO van Port of Antwerp

Geachte CEO van Port of Antwerp, Beste Jacques Vandermeiren,

Verschrikt moesten wij, en jullie blijkbaar ook, gisterenavond in een Belga-bericht vernemen dat minister Zuhal Demir een vergunning aan Ineos heeft gegeven om een bos van om en bij 50 hectare in de haven van Antwerpen te kappen.

Vreemd genoeg wordt er in het persbericht gesuggereerd dat dat “groen licht” betekent voor de hele plasticfabriek, maar we weten allebei dat dit triviaal niet waar is. De fabriek zelf heeft immers nog niet eens een milieueffectenrapport, laat staan een vergunning. Waar het hier over gaat is het voorbarig vernietigen van een stuk natuur, voor iets dat er waarschijnlijk niet eens komt.

Er zit een diepe ironie in de zaak, omdat je met je collega’s van Port of Antwerp dinsdag nog trots het “Sustainability Report” van Port of Antwerp hebt voorgesteld. Hierin spreek je over grote ambities, voor een circulaire economie in de haven en over hoe we een ideale toekomst als “community” moeten bouwen, bedrijven, burgers, NGO’s en experten samen. Helemaal in lijn met het werk dat je doet als voorzitter van The Shift en de boodschap die je ook bij de VN in New York verkondigde over de nieuwe wind in de Antwerpse haven.

Jacques, we vragen je niet om het project zelf eigenhandig tegen te houden. Daarvoor zijn er te sterke partijpolitieke en financiële krachten in het spel. Maar, de algehele macht van het geld stopt normaal in de rechtszaal. Daar kunnen we, dankzij de scheiding van machten, ervoor zorgen dat er ook mensenrechten, alsook klimaat- en milieubescherming in overweging genomen wordt. Een leefbare planeet is een mensenrecht, daar ben jij het vast mee eens.

Jacques, laat het bos niet kappen tot er een juridische toets is gebeurd van de vergunning.

Alles wijst er op dat de Vlaamse regering de eigen én Europese regels volledig aan haar laars lapt om dit project door ieders strot te rammen. Daar kan jij persoonlijk niets aan doen, je zit niet in die regering. Maar je kan wel als goede huisvader en community builder ervoor zorgen dat dit geen permanente vertrouwensbreuk wordt. En dat betekent dat je juridische zekerheid moet eisen, voor er gekapt wordt. Je wil het toch niet meemaken dat dat allemaal tegen de grond ligt op het moment dat - vrij onvermijdelijk - blijkt dat Project One compleet haaks staat op het klimaat- en milieubeleid. Of, erger nog, wanneer de schuldenberg waar Ineos op drijft plots begint te zinken en wij, de maatschappij waarin wij samen leven, met de puinhoop blijven zitten.

Do the right thing. Alsjeblieft.

Met oprechte groeten,
Thomas Goorden

PS: De beste manier om deze oproep te steunen is door ze te delen.

- TG