Kruip dan.

Na verschillende wilde flodders, waarin rare sprongen werden gemaakt over het ongevaarlijk COVID zou zijn, etc, is dit een enorme verademing. Als je dan toch iets wil ondertekenen, laat het dan dit protest zijn.

Sommige dingen zou ik heel anders schrijven. Zo zou je over mondmaskers ook eenvoudigweg kunnen schrijven dat ze ingezet mogen (en moeten) worden in situaties waar hun effectiviteit (ondertussen) wel bewezen is.

Een gigantisch manco hier, wat vaak wordt vergeten of "te moeilijk" wordt geacht, is het financieel-monetaire beleid dat eveneens aan deze pandemie hangt. Dat getuigt immers van minstens een even grote onrechtvaardigheid als alle andere kritieken samen. Het ontbreken van deze kritiek/is heeft er wellicht mee te maken dat de meeste van de primaire ondertekenaars eenvoudigweg "op het droge" zitten, ze zien het gewoon niet.

Maar, en dit is de moeilijkste kritiek, het allergrootste probleem is dat de onderliggende oorzaak van al dit soort mismanagement natuurlijk ligt in een - volstrekt onbenoemd - probleem met onze politieke structuur. Punt 2 met name geeft ons volledig over aan de particratie, zonder enige rem. Men schrijft er "de verkozenen van het volk", maar we wéten dat de fractiediscipline (en dus ook de macht van de partijleidingen) alles overheersend is. En toch doet de brief alsof er nog een soort "vertegenwoordiging van het volk" gaande is. Voor zo'n geïnformeerd gezelschap vind ik het blinde geloof in de particratie/het establishment best wel opmerkelijk.

En, als je je - vanuit wanhoop - toch richt op zulk een oneerlijke machtsstructuur, dan is het raar dat men dat doet met eisen, in plaats van gewoon op de knieën te smeken. Het is toch duidelijk dat deze machtsgeile bende - excusez moi, onze "vertegenwoordigers" - gewoon iedereen voor zich wil zien kruipen voor ze bereid zijn om eender welke actie te ondernemen? KRUIP DAN.

- TG