Nog meer plastic waanzin

Yo-ho. Nu wordt het INEOS verhaal gewoon krankzinnig.

Die nieuwe ontbossingsaanvraag die ze in alle stilte en met "auteursrechtelijke bescherming" hebben proberen lanceren? Wel, die is nu retroactief aangepast. Plots staan de documenten daar. Gek hé? Men zegt "op uitdrukkelijke vraag van de initiatiefnemer", maar dan is de logische vraag: Van wie moesten die documenten dan oorspronkelijk verborgen worden?

Maar dat is niet het grappigste. Wie ziet nog een verschil?

Nieuwe versie hier, oorspronkelijke versie in screenshot:
https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoekprojectdetail/projectuuid=_gjpTIPRSUugzeEjf3JMiA

(Want dat, dames en heren, is gewoon frauduleus.)

- TG