De duivel in de nacht.

Heel eerlijk? Ik voel me overvallen door vermoeidheid. Maar de lange nacht is er nu en de eerste duivels zijn al op pad. Dus, lieve vrienden, schaar je even naast me. Laat me even rusten tegen jullie schouders terwijl we dit nieuwe monster bekampen.

Zoals al eerder beschreven, zijn er bij brand mensen die richting het gevaar lopen om te redden wat er te redden valt. Er zijn er ook die richting de schatkist lopen om ze leeg te roven of allerlei andere cynische dingen proberen uit te steken. Eigenlijk is het onvoorstelbaar dat mensen hiertoe in staat zijn, maar hier zijn we, het bewijs is onomstotelijk.

Waar heb ik het in godsnaam over? Wel, in het midden van deze pandemie probeert Ineos langs de achterdeur voorbij te glippen om hun gewraakte plastiekfabriek toch maar neer te kunnen zetten. Ja, ik kon het ook moeilijk geloven toen ik het zag. Een "scoping advies" voor een klimaatverwoestend project op basis van schaliegas en honderden miljoenen belastingsgeld, gewoon gelanceerd middenin een periode waarin het hele land levens aan het redden is. Geen uitstel van de deadline, ook al deden we dat letterlijk voor nagenoeg al het andere.

Technisch/procedureel is het een complex verhaal. U weet nog dat Ineos vorig jaar in augustus (midden van de zomer, ook tof) probeerde om een ontbossingsvergunning te bekomen achter ieders rug door? Wel, dankzij de inspanningen van ClientEarth (die ik vanaf nu systematisch ga helpen ipv StRaten-Generaal), heeft Ineos ingezien dat die vlieger wellicht niet op zou gaan.

Dus... nu hebben ze in alle stilte de procedure gestart voor een "volledige" project MER, voor het hele project. Iets wat we van dag 1 hebben geeist.

Dus ja, goed nieuws? Niet echt.

Niet alleen laten ze de oorspronkelijke procedure voor de ontbossing vrolijk doorlopen, ze gooien er gewoon doodleuk nog een veel zwaardere procedure bovenop om te kijken met welke ze het eerst de natuur op de site omver kunnen maaien.

In deze voorbereidingsronde (https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis5944.pdf) wordt bepaald wat er zal onderzocht worden qua milieu-impact van dit project. Daarbij is het vooral ontstellend om te zien wat er niet onderzocht wordt:

Er wordt niet onderzocht wat de milieu-impact op grotere afstand zal zijn, ook al stoot zo'n fabriek z'n luchtvervuiling meestal hoog genoeg uit om vrolijk al onze buurlanden te bereiken.

Er wordt niet onderzocht wat er nu moet gebeuren met de plastickeutelvervuiling in de Schelde, die nog steeds niet opgeruimd is en waar "Operation Clean Sweep" van de petrochemie een langgerekte faling bleek.

Het feit dat men met schaliegas wil werken en de milieu- en klimaatimpact van de productie daarvan wordt gewoon totaal niet vermeld.

Er wordt niet onderzocht of Ineos eigenlijk wel de klimaat- en milieuschade kunnen betalen die onvermijdelijk uit zo'n project vloeit. Of zo'n bedrijf nog solvent is, heeft blijkbaar niets met milieuimpact te maken. Nochtans heeft het incident met de Franse vervuiling van de Schelde alweer erg goed aangetoond hoe zo'n bedrijven werken wanneer ze hun omgeving naar de knoppen helpen.

Ineos doet alsof hun installatie klaar is om CO₂ af te vangen, maar in de praktijk reserveren ze gewoon een lapje kaalgekapt terrein waar ze misschien ooit eens een hypothetische afvangininstallatie zouden kunnen zetten. Of er eigenlijk wel nood of ruimte is voor miljoenen tonnen CO₂ extra per jaar, in opslag of het klimaatplan of eender wat, wordt ook al niet onderzocht. Straffer nog, Ineos geeft nog altijd niet toe hoeveel CO₂ ze verwachten uit te stoten.

Ineos negeert compleet dat deze installaties gewoon een uitbreiding zijn de fabriek die er nu al staat. En ga zo maar voort, ga zo maar verder.

En, lieve vrienden, ik wou dat ik kon zeggen dat dit het enige dossier des duivels is. Wel integendeel, ook in het ISVAG afvalverbrandingsdossier, een nieuw vastgoeddossier en nog zo'n fossiele fabriek, gebeuren er allerlei zaken achter de schermen die eigenlijk het daglicht niet verdragen.

Het verklaart ook waarom we nauwelijks tot geen dynamiek zien in 't Stad op vlak van sociale ondersteuning, vrijmaking van de openbare ruimte of zelfs het samen maken van mondmaskers: Ze zijn druk bezig bij hun vriendjes de zakken te vullen met geld. Dat terwijl vrijwel elke sociale organisatie waar ik de voorbije weken mee heb gepraat gewoon zijn plan moest trekken. Dat terwijl in bijvoorbeeld Leuven de handen in elkaar heeft geslagen met vrijwilligers en wat geld op die hoop heeft gegooid om stapels mondmaskers te maken terwijl er hier nog collectief meewarig over werd gedaan.

Helaas is dit wat we tegenwoordig van het Antwerpse stadsbestuur kunnen verwachten. Ik heb het al eerder aangehaald, het enige woord wat op den duur nog toepasselijk is, is corruptie. Dat de N-VA van boven tot onder gecorrupteerd is en vooral het grote geld achterna gaat, zelfs in tijden van absolute crisis, dat is het soort feit waarvoor hier al lang meewarig de schouders wordt opgehaald. Maar dat sp.a zich hier mee blijft associëren en dit soort dossiers keer op keer laat passeren, waarbij ze telkens een deeltje van hun ziel op de straatstenen legt.

Een diepe, diepe beschaamdheid kruipt dan door mijn botten als ik ze bezig zie. Het verlamt me bijna. Bijna.

Lieve vrienden, ik vraag u niet veel, maar neem gewoon 5 minuten om te protesteren. Ik weet het, ik weet het, we staan al lang in deze storm. Maar net daarom mogen we ons niet uit elkaar laten blazen. Kom, haak je armen er mee in en zet je mee schrap.

Hieronder staat de link en een voorbeeld van wat je naar de dienst MER qua protest mag sturen. Deadline: donderdag 30 april, morgen dus.
https://www.schaliegasvrij.be/actie/reactie-scoping-advies.html

Je kan hier ook zelf iets over schrijven op sociale media of dit bericht delen (dat duurt welgeteld 3 seconden). Het is moeilijk om door de nevelen van al het huidige slechte nieuws tegenwoordig nog iets zichtbaar te krijgen. Maar dit dossier, dit stelletje schurken, heeft alle zonlicht nodig dat we kunnen verzamelen, als we de hoop willen hebben dit ooit te kunnen ontsmetten.

- TG