De gereanimeerde spookwetenschap van Bert De Munck

Dit opiniestuk is ronduit fascinerend. Mijn hoofd ging er echt van tollen. (Link onderaan)

Eerst begint het met het oprakelen en herinterpreteren van de ideeën van een historische figuur, zonder al te veel historische context. Dan gaat het echt off the rails bij dit zinnetje: "De voorbije maanden is vooral duidelijk geworden dat de medische wetenschap het antwoord niet heeft. "

Wat bedoelt Bert De Munck zelfs met "het antwoord"? Ik heb de (wetenschappelijke) projecties gezien over hoe zo'n corona-virus wereldwijd zou kunnen toeslaan, maanden voor het ook daadwerkelijk gebeurde, en die zijn toch wel straf "boenk erop" hoor. Inclusief de voorspelling van desinformatiecampagnes, etc. Misschien gaat "ontbreken van het antwoord" over het ontbreken van een vaccin? Maar ook dat is - wetenschappelijk - zowel voorspeld als uitgebreid uitgelegd.

Eens we voorbij dat kantelpunt zijn wordt het echt wild. Black Lives Matter wordt erbij gesleurd, dan "sommige ecologisten" (lees: de absolute marge der marges) met een wel erg bijzondere kijk en als klapper op de vuurpijl wordt er nog eens impliciet gedreigd met een Brexit. Ging het niet over wetenschap en een virus? Wat hebben Black Lives Matter en Brexit daarmee te maken, behalve om een totaal bizarre rant compleet op te stoken?

Maar laten we even op het domein van de "Wetenschaps­-histo­ricus" blijven. Rudolf Steiner is overleden in 1925. Karl Popper, wellicht één van de allergrootste invloeden op de wetenschappelijke methode zelf, was toen 23 jaar en net afgestuurd als... leerkracht lager onderwijs. Op zich interessant om te weten wat hij daarna nog gepresteerd heeft, tot en met professor in logica en wetenschappelijke methode aan de University of London. Zijn belangrijkste werk, "The Logic of Scientific Discovery" publiceerde Karl Popper pas in 1934, wat dus 9 jaar na de dood van Rudolf Steiner is.

Dat betekent dat Rudolf Steiner dus zelfs nog nooit had gehoord van falsificatie-theorie, hét instrument waarmee zijn eigen theorieën (en zovele anderen) uiteindelijk ontkracht zijn. Wanneer Steiner dus schreef over "wetenschap", dan had hij het over wat we wetenschappelijk-historisch "Goetheanse wetenschap" noemen en die eigenlijk gewoon niet meer bestaat. Hoe kan het nu dat een "wetenschaps-historicus" dit totaal mist? Is dit normaal aan de @[164113290270958:274:UAntwerpen]?

Dit hele opiniestuk is dus letterlijk een soort van poging tot het reanimeren van een spook. En het klinkt als een monoloog aan de toog om kwart voor een 's nachts, van iemand die gewoon geen goesting heeft om een mondmasker te dragen op de tram naar huis.

Serieus, hoe geraakt zoiets zelfs gepubliceerd?

- TG