Herkauwde tunnels en overkappingen.

OK, Ringland herkauwt dan maar een nota van half maart. (http://ringland.be/nieuws/)

Maar dit is wat de burgerbewegingen eigenlijk zouden moeten eisen:

  1. Een onmiddellijke herevaluatie van zowel de verkeerscijfers, timing en financiering van de Oosterweelverbinding, in het licht van de pandemie en bijhorende recessie.
  2. Een duidelijk rapport ivm de totale financieringsconstructie voor het Toekomstverbond, ook voor alle andere elementen: Routeplan 2030, A102, overkapping kuch leefbaarheidsprojecten. Een voorzet, een kladje zou al genoeg zijn.
  3. De OWV mag niet gebouwd worden zonder de A102. Anders valt het hele plan al meteen in duigen.
  4. Afschaffing van de bouwnorm voor parkeerplaatsen en onmiddellijke aanpassing van het beleid en het Routeplan zoals het er nu ligt, om het in lijn te brengen met de afgesproken modal shift.
  5. Onmiddellijke en versnelde leefbaarheidsprojecten om openbare ruimte te ontsluiten voor een lange en kurkdroge COVID-zomer.
  6. Oprichting van een volwaardig inspraaktraject, zodat met name jongere mensen ook kunnen meepraten over hun toekomst.
  7. De OWV mag ook niet gebouwd worden voor de belangrijkste afspraken (modal shift, A102, etc) in een parlementaire resolutie is vastgelegd en goedgekeurd, over partijgrenzen heen. Zoals afgesproken in het Toekomstverbond.

Het is echt tijd dat we stoppen met elkaar zand in de ogen te strooien.

- TG